Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO ERTMS/ Spoorveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34813)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Kiesrechtzaken

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34940)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data