Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 27 september 2022

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:40 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Datacenters (CD 23/6)

Tijd vergadering 16:00 - 16:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD d.d. 14/9)

Tijd vergadering 16:20 - 16:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 15/9)

Tijd vergadering 16:40 - 17:10 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28325-238)

Tijd vergadering 17:10 - 17:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal