Plenair debat : Tweeminutendebat Uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (36410-IV-46)

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Tweeminutendebat Uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (36410-IV-46)

    Loading data