Plenair debat : Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Rapport 'Schaduwdansen': Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen

    Loading data
  2. 2

    Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’

    Loading data