Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Van der Werf tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101) (voortzetting)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    De Initiatiefwet-Van Beukering-Huijbregts eigen strategie pensioenfonds (35101)

    Loading data