Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337)

3
Moties ingediend bij het notaoverleg over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur

8
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

9
Moties ingediend bij het VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

12
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

16
Moties ingediend bij het notaoverleg over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

17
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

21
Moties ingediend bij het VAO Spoorordening