Maandag 16 mei

09:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Werkbezoek aan Waddenzeeregio

Werkbezoek
Waddenzeeregio  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel om commissiedebat over Nationaal Programma Onderwijs op 24 mei a.s. te richten op po en vo

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 13:15 uur

Financiën

Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (Geannuleerd)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
Geannuleerd
10:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Langere termijn coronabeleid

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
Bekijk live
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmigratie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
Bekijk live
tot 11:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Alkaya (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het CD Luchtvaart op 19/5

E-mailprocedure
(besloten)
11:00 - 14:00 uur

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse TaalunieTaalunie - Plenaire vergadering

Vergadering
Brussel, Vlaams parlement
11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 24 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
12:30 - 17:30 uur

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:30 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
13:45 - 17:15 uur

Financiën

Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam (Geannuleerd)

Werkbezoek
Spraklerweg 4, Amsterdam  (besloten)
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Financiën

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 16:00 uur

Digitale Zaken

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Werkbezoek
CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Leidscheveen  (besloten)
14:30 - 18:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake "Mondzorg: een goed begin is het halve werk" (35 882) (verplaatst naar 13 juni 2022)

Notaoverleg

Actieve filters

Periode

tot Toepassen
Filters wissen