Commissievergaderingen

Woensdag 12 januari 2022

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gesprek BC

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Financiële Positie van het Onderwijs 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek leden Maatoug (GL) en Stoffer (SGP) om een technische briefing met het SCP

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 17 januari 2022 GEEN DOORGANG omgezet in een schriftelijk overleg, inbreng 10 januari

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen(verplaatst naar 23 februari 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Franse Ambassadeur Luis Vassy over het Franse EU-Voorzitterschap (via videoverbinding)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën) (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17 en 18 januari 2022

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT–projectpakketten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek SP commissiedebat met minister Buitenlandse Zaken over plannen op gebied van Buitenlandse Zaken

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het ministerie van BZK om het voor woensdag 19 januari 2022 geplande commissiedebat Woningbouwopgave uit te stellen in verband met de samenloop met het debat over de regeringsverklaring. In relatie hiermee stelt uw fungerend commissievoorzitter voor ook de technische briefing over het ABF-rapport, die aan het commissiedebat vooraf zou gaan, tot nader order uit te stellen.

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Brexit / nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk (wordt verplaatst naar donderdag 3 februari 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door de Rli over het advies 'Investeren in duurzame groei’ (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Pushbacks (digitaal)

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Veertiende incidentele suppletoire begroting) (TK 35988)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Verduurzaming luchtvaart

Vergadering

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 16:40 uur

Rondetafelgesprek "Gezonde gewassen en gezonde bodem" (Digitaal)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Prijsmonitoringsonderzoek en internationale vergelijking energielabels (30196-777)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Kennismakingsgesprek met WRR (via videoverbinding)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verplaatsen activiteiten op 19/1 ivm debat Regeringsverklaring

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Wapenexportbeleid (via videoverbinding)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Sjoerdsma om een beleidsbrief van de minister van Buitenlandse Zaken te vragen over de plannen op het terrein van Buitenlandse Zaken in het coalitieakkoord en daarna een commissiedebat te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

CPB-doorrekening van het coalitieakkoord (Vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

CPB-doorrekening van het coalitieakkoord (Vragen aan het CPB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
Naar boven