Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën) (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

12 januari 2022
11:00 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden ingediend.
 2. 2

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 17 november 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven
 4. 4

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Wijziging Wet Stak NLFI i.v.m. toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene Rekenkamer (35614)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wet Nationaal Groeifonds

  Het voortouw bij dit wetsvoorstel ligt bij de commissie EZK. De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 13 januari 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport "Zicht op rijksbezit; De gewoonste zaak van de wereld?"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijks uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Herziening Regeling periodieke evaluatie (RPE)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken van de herziening van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invulling motie van het lid Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het opleidingsaanbod voor ambtelijk professionals

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reeds ingeplande commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het beleidsterrein van de commissie

  Besluit: Ter informatie.
  1. wo 26-01-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  2. wo 23-02-2022 16.30 - 16.45 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  3. wo 23-03-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  4. wo 20-04-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  5. wo 25-05-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  6. wo 22-06-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  7. wo 06-07-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
 15. 15

  Verzoek commissie OCW om advies over conceptverzoekonderzoek Rekenkamer inzake NPO

  Te behandelen:

  Loading data