Woensdag 9 december

09:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
09:30 - 11:00 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties

Technische briefing
K4
10:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude (verplaatst naar 20 januari 2021)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

Renovatie Vredespaleis uitgesteld tot nader te bepalen datum

Technische briefing
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2020 (wordt omgezet in een SO)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (verplaatst naar 15 december)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort

Technische briefing
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Mevrouw Cengiz, weduwe van Jamal Khashoggi

Bijzondere procedure
Oude zaal
12:00 - 15:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Marktwerking en mededinging

Notaoverleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 17 december 2020 - verplaatst naar 7 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dutch Uyghur Human Rights Foundation

Bijzondere procedure
Tilanuskamer
13:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 17 december 2020 - is omgezet in een schriftelijk overleg

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:30 - 14:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Oude zaal
14:00 - 16:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kennisagenda thema EU Handelsverdragen (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35634)

Inbreng feitelijke vragen
14:30 - 17:30 uur

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 15:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Techniekpact

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 19:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - wordt tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
15:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Bouwen

Algemeen overleg
Oude zaal
15:30 - 17:10 uur

Economische Zaken en Klimaat

Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
tot 16:00 uur

Financiën

Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
tot 17:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vijfde voortgangsrapportage renovatie Binnenhof en diverse rapporten over de renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Inbreng feitelijke vragen
tot 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek Groothuizen (D66) om 'gateway review' aan de Kamer te sturen voor aanvang van het NO Gevangeniswezen en tbs van morgen

E-mailprocedure
19:00 - 22:00 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) (verplaatst naar 17 december 2020)

Algemeen overleg
19:30 - 22:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556) - geannuleerd

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
20:00 - 23:00 uur

Financiën

Wijziging van het Belastingplan 2021 (35659)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen