Woensdag 25 november

09:30 - 12:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Openbaar verhoor mw. van Ark

Verhoor
Enquêtezaal
09:45 - 11:30 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) door het ministerie van BZK

Technische briefing
Troelstrazaal
10:00 - 12:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Oude zaal
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer (via videoverbinding) over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën'

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’, met name toegespitst op het wegverkeer (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
10:00 - 11:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ketenimpact Oeigoerse dwangarbeid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) inzake de toetsing die wordt genoemd in de brief over het draaiboek “Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie”

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS te verzoeken om het meest recente OMT-advies per ommegaande naar de Kamer te sturen

E-mailprocedure
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Post (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen (Kamerstuk 35570-VIII-57) (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd
11:00 - 12:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
11:00 - 13:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election of judges to the European Court of Human Rights on-line meeting

Vergadering
11:45 - 12:45 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) door ambtelijk adviseurs van de Tweede Kamer

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

Defensie

Kustwacht Caribisch gebied

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:00 uur

Contactgroep Verenigd Koninkrijk

Gesprek met de Netherlands All-Party Parliamentary Group

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Nader verslag - Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad 8 december 2020 - datum gewijzigd naar 23 november 2020

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 16:00 uur

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad.

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 15:30 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Openbaar verhoor dhr. Snel

Verhoor
Enquêtezaal
13:30 - 18:30 uur

Binnenlandse Zaken

Omgevingswet

Notaoverleg
Oude zaal
13:30 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van ziekte en zonder marktwerking - 7000 collega's in de Gezondheidszorg (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Verzoek gesprek met de heer Pechtold inzake renovatie van het Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede kamer

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vliegveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad 8 december 2020 - is omgezet in een schriftelijk overleg

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:00 - 17:00 uur

Defensie

Kustwacht Caribisch gebied

Algemeen overleg
16:00 - 17:30 uur

Buitenlandse Zaken

Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen (via videoverbinding)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Tilanuskamer
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

AO omzetten in een SO Behandelvoorbehoud GP-VWS,GP-EU - EU-voorstel: Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen COM (2020) 727

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen