Gesprek

Zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van ziekte en zonder marktwerking - 7000 collega's in de Gezondheidszorg (digitaal)

Gesprek: "Zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van ziekte en zonder marktwerking - 7000 collega's in de Gezondheidszorg (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie digitaal gesprek woensdag 25 november 2020, 13.30-14.30 uur - 'Zorgstelsel gebaseerd op het voorkomen van ziekte en zonder marktwerking'
Bijlage
Download Antwoorden op 6 vragen van Tweede Kamer leden van de commissie VWS naar aanleiding van de Petitie “preventie als basis van onze zorg en stop de marktwerking" aangeboden op 30 juni 2020.

Deelnemers


Agendapunten

1
Aangeboden petitie 'Preventie als basis voor onze zorg, stop de marktwerking in de zorg', namens medewerkers in de gezondheidszorg d.d. 30 juni 2020

Gerelateerde zaken