Maandag 18 mei

10:00 - 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) + bijlagen met (inspectie)rapporten

Inbreng feitelijke vragen
11:00 - 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
11:00 - 12:30 uur

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux parlement - videoconferentie van het Permanent Comité

Vergadering
Zoom meeting  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gesprek met AIV over briefadvies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19'

Gesprek
Troelstrazaal
tot 11:00 uur

Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) TK-35459

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verzamelspoedwet Covid-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Afspraak over tijdelijke lening Friese Waddenveren

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota 'In Nederland beslis je over je eigen leven' (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
14:00 - 15:30 uur

Financiën

Openbaar gesprek met de Auditdienst Rijk (ADR)

Gesprek
Oude zaal
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures (19637-2590)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Defensie

Project Vervanging hulpvaartuigen CZSK

Inbreng feitelijke vragen
15:30 - 19:30 uur

Buitenlandse Zaken

Initiatiefnota Behoud het woud (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Notaoverleg
15:45 - 17:15 uur

Financiën

Besloten gesprek met de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) over het eindadvies Omzien in verwondering

Gesprek
Oude zaal  (besloten)
16:15 - 16:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Constituerende vergadering

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen