Commissievergaderingen

Donderdag 2 april 2020

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Gehandicaptenbeleid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Van der Lee inzake het omzetten van het rondetafelgesprek SDE++ in een uitvraag van position papers aan betrokkenen

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Vergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (geannuleerd nav maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep CBR (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Vergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Klimaat en energie

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (2020Z05829)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering geannuleerd

Procedurevergadering
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 13:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Snels en Nijboer tot het houden van een debat over de Eurogroepvergadering van aanstaande dinsdag (7 april 2020)

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Klimaat en energie (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek om SO over brief minister voor Milieu en Wonen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Smeulders (GL) om een schriftelijk vragenronde te plannen met als deadline 7 april 2020 n.a.v. het bericht in de NRC over ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’ van 1 april 2020. (Vervangen door E-mailprocedure Verzoek om SO over brief minister voor Milieu en Wonen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet)

E-mailprocedure
Geannuleerd (besloten)
Naar boven