Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) "Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg - Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg - 2 april 2020 - 14.00-18.30 uur - agendapunt toegevoegd