02
apr
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak’

Te behandelen: