Commissievergaderingen

Woensdag 16 november 2016

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Klimaattop COP22

Werkbezoek
Marrakesh

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons - Visiting immigration detention centres

Werkbezoek
Oostenrijk (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

EU-informatievoorziening

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wetenschapsbeleid (verplaatst naar 14 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS-raad (AO omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Sociaal domein

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (verplaatst naar 17 november 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

EXTRA Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding - 34584

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

EU-voorstellen inzake roaming

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beƫindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie - 34577

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Transportraad d.d. 1 december 2016 (omgezet in een schriftelijk overleg d.d. 11 november 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

BBC

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

Mensenrechtenbeleid verplaatst naar 16.00 u

Notaoverleg
Troelstrazaal
Naar boven