Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 16 november 2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS d.d. 16 november 2016 - nieuwe datum en toevoeging agendapunten

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - VWS
11
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het verzoek om aan te geven wanneer de Kamer de AMvB inzake het Verdrag voor rechten van mensen met een handicap tegemoet kan zien

Te behandelen:

49
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017

Te behandelen:

57
Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Stb. 2016, 349)

Te behandelen:

61
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-XVI)

Te behandelen:

67
Ter bespreking activiteitenoverzicht commissie VWS 2016-2017