Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie
Brief lid / fractie
Download Verzoek van het CDA om een algemeen overleg over terrorismebestrijding
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 16 november 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 16 november 2016

Deelnemers


Agendapunten

6
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
16
Reactie op amendementen inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (Kamerstuk 33 542)

Te behandelen:

28
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen om een oordeel over deze datadeling en antwoord op vragen van het lid Van Wijngaarden over het bericht “Duitse privacywaakhond verbiedt datadelen WhatsApp”

Te behandelen:

36
Prioritering EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie op basis van Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie
43
Brievenlijst
44
Beleidsdoorlichting Rechtspleging en rechstbijstand (art. 32.1 en 32.3)
45
Voorstel opzet rondetafelgesprek over Interlandelijke adoptie stoppen op basis van RSJ-rapport
46
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

Te behandelen: