Woensdag 23 april

10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 (verplaatst naar 24 april 2014)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Medische zorg voor vreemdelingen (verplaatst naar 28 mei 2014)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ontvangst Egyptische delegatie

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Versterking governance in de praktijk

Notaoverleg
Troelstrazaal
10:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Versterking governance in de praktijk (Let op: het overleg is met 1 uur ingekort)

Notaoverleg
10:15 - 11:15 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (verplaatst naar 13.30 -14.30 uur)

Procedurevergadering
10:15 - 11:15 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dual-use goederen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Modernisering Milieubeleid

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IORP

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Een gesprek met mw. van der Hoeven in haar hoedanigheid van directeur van het International Energy Agency waarin zij het rapport met een analyse van het energie en klimaat beleid van Nederland toelicht.

Gesprek
Klompezaal
13:00 - 14:00 uur

Europese Zaken

Rechtsstaat en rechtsstatelijkheid in Europa

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
13:30 - 14:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 14:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

Informatievoorziening

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
15:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 29 en 30 april 2014

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
15:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Waddenveren

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Oekraïne

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 18:00 uur

Defensie

Vessel Protection Detachments (VPD) (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
17:00 - 18:30 uur

Binnenlandse Zaken

Groot onderhoud gemeentefonds (33750-B-12)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
18:00 - 21:00 uur

Financiën

VAR-verklaringen voor zzp'ers

Algemeen overleg
Troelstrazaal
19:00 - 22:00 uur

Buitenlandse Zaken

Bewapende drones

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen