Notaoverleg

Versterking governance in de praktijk

Notaoverleg: "Versterking governance in de praktijk "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Conceptverslag Versterking governance in de praktijk
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie notaoverleg Versterking governance in de praktijk op 23 april 2014
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 23 april 2014, over Versterking governance in de praktijk

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Reactie op de uitvoering van de motie Jadnanansing en Ypma over uniforme rapportage van uitgaven (33 400 VIII, nr. 63) en de motie Klaver c.s. over aanscherping richtlijnen jaarverslaggeving (33 400 VIII, nr. 74)

Te behandelen:

14
Antwoorden op vragen van de commissie inzake het afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs met betrekking tot het rapport “Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO”

Te behandelen: