Maandag 16 september

10:00 - 13:30

Economische Zaken en Klimaat

Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie (TK 35040) (uitgesteld tot december 2019)

Notaoverleg
11:30 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Monitor Brede Welvaart

Vergadering
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Geurts voor het voeren van een gesprek met 2Solve over het NVWA-rapport

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Betuweroute en spoortrillingen

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit (verplaatst naar 14 oktober)

Werkbezoek
Utrecht (Hotel Karel V)
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Informele Landbouw- en Visserijraad van 22 t/m 24 september 2019

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - vragen aan de minister van LNV

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren - 35269

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen