Maandag 11 mei

tot 09:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Kröger inzake grote hoeveelheid documenten over granuliet

E-mailprocedure
10:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ouderenzorg en corona

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:45 - 12:15

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Herzien voorstel datum notaoverleg Mijnbouw/Groningen

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Data notaoverleg Mijnbouw/Groningen en notaoverleg Klimaat en energie

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel inbrengdatum voor het verslag inzake de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (Kamerstuk 35449)

E-mailprocedure
12:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

Inbreng feitelijke vragen
tot 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 13 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om brief minister BVOM inzake uitvoering motie om vóór 11 mei a.s. protocollen op te stellen hoe te handelen bij COVID-19-besmetting op school

E-mailprocedure

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen