Wetgevingsoverleg : Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

De vergadering is geweest

11 mei 2020
12:30 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • T. van Gent (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • G. Markuszower (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data