Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 11 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 11 mei 2020
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 11 mei 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om algemeen overleg slachtofferbeleid om te zetten in schriftelijk overleg
Brief commissie
Download Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

Deelnemers


Agendapunten

7
Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

Te behandelen:

13
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
14
Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Te behandelen:

20
Kabinetsreactie op het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en een overzicht van de geleerde lessen van de Citrix-problematie

Te behandelen:

65
Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het NRC verscheen op 13 januari 2020 getiteld 'Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp’

Te behandelen:

112
Stafnotitie - Voorstel inzake (on)geplande commissieactiviteiten
113
Sprekersvolgorde nota- en wetgevingsoverleggen

Details

Voor toekomstige nota- en wetgevingsoverleggen van de commissie zal in het vervolg voor de sprekersvolgorde, de begrotingsvolgorde worden aangehouden.
117
Brievenlijst