Commissievergaderingen

Maandag 12 september 2016

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Missions (EOM)

Werkbezoek
Belarus (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Brussel

Werkbezoek
Brussel

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Hoorzitting Twee werelden, twee werkelijkheden?

Hoorzitting
Enquêtezaal

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Vergadering
Plenaire zaal, Eerste Kamer (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: Voorstel voor andere datum AO Bouwregelgeving

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek tot aanbieding petitie voorafgaand aan het plenaire debat donderdag 15 september 2016 over het korten van pensioenen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:45 - 20:00 uur

Expertmeeting fiscale constructies

Gesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van de leden Veldman (VVD) en Smaling (SP) om het AO Ruimtelijke ordening om te zetten in een SO

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven