Commissievergaderingen

Woensdag 7 september 2016

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

High-Level Group on Own Resources (HLGOR) conferentie: 'Future financing of the EU'

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Ontvangst premier Netanyahu

Gesprek
Rooksalon (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitstellen AO Emancipatie

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Omgang met informatie door overheden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ontwerpbesluit gaswinning Groningen (33529-278)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Delegatievergadering werkbezoek Berlijn

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 11:30 uur

Situatie in Syrië

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de Referendumcommissie

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Duurzaamheid en milieu, verplaatst naar 4 oktober

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Rondetafelgesprek de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Actieplan open overheid 2016-2017

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg - 31765-215

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Suïcidepreventie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de leden Bruins en Gesthuizen om een brief te vragen over een mogelijke buitenlandse overname van Tata Steel (nog deze week te ontvangen)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Post

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel Nijboer c.s. om AO Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 8 september te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Toevoegen Gasunie aan het rondetafelgesprek ontwerpbesluit gaswinning Groningen op donderdag 8 september 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Terrorismebestrijding (aanvangstijdstip verplaatst naar 19.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
Naar boven