Technische briefing

Ontwerpbesluit gaswinning Groningen (33529-278)

Technische briefing: "Ontwerpbesluit gaswinning Groningen (33529-278)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing 7 september 2016 over ontwerpbesluit gaswinning Groningen 33529-278

Agendapunten

1
Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen (33529-278)
2
Programma:
3
10.00-10.45 uur: NAM
4
10.45-11.30 uur: KNMI
5
11.30-12.15 uur: Staatstoezicht op de Mijnen
6
12.15-13.00 uur: Nationaal Coördinator Groningen