Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie (2) rondetafelgesprek de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind, 7-9-2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad
5
Lijst van genodigden

Details

Leraren/schoolleiders, 14.00-16.00uur
 • Leraar op basisschool De Driestroom (vrije schoolonderwijs), Judith de Haan
 • Leraar van basisschool de Kleine Reus (IKC in Amsterdam), Miriam Heijster
 • Leraar en deskundig op het gebied van “leesrijpheid”, Esther Meima
 • Vertegenwoordiger van het netwerk Jonge Kind (lerarenopleiders/pedagogen), Annemarie Dek
 • Een vertegenwoordiger van de algemene vereniging van schoolleiders, Petra van Haren
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Louis Tavecchio
 • Onderwijskundige Katholieke Universiteit Leuven, Ferre Laevers
 
Andere deskundigen 16.00-18.00 uur
 • Ontwikkelingspsycholoog, Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs, Ewald Vervaet
 • Onderwijspedagoog (Vrije Universiteit), Bert van Oers
 • Orthopedagoog, Sieneke Goorhuis
 • Lector 'Het jonge kind' bij iPabo Amsterdam, Annerieke Boland
 • Nascholer, Bea Pompert
 • Kinderfysiotherapeut, Hanneke Poot
 • Onderwijsinspectie, Arnold Jonk (hoofdinspecteur) en Hermine van Hemert (inspecteur primair onderwijs)
6
Position paper

Te behandelen: