Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind

De vergadering is geweest

7 september 2016
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * gewijzigd

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • D.A. van der Ree (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Prestatiedruk bij kleuters schiet door’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies "Een goede start voor het jonge kind" van Onderwijsraad

 3. 3

  Voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang (o.m. reactie Onderwijsraadadvies)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op brief Stenden Hogeschool inzake kleuteronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst van genodigden

  Leraren/schoolleiders, 14.00-16.00uur
  • Leraar op basisschool De Driestroom (vrije schoolonderwijs), Judith de Haan
  • Leraar van basisschool de Kleine Reus (IKC in Amsterdam), Miriam Heijster
  • Leraar en deskundig op het gebied van “leesrijpheid”, Esther Meima
  • Vertegenwoordiger van het netwerk Jonge Kind (lerarenopleiders/pedagogen), Annemarie Dek
  • Een vertegenwoordiger van de algemene vereniging van schoolleiders, Petra van Haren
  • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Louis Tavecchio
  • Onderwijskundige Katholieke Universiteit Leuven, Ferre Laevers
   
  Andere deskundigen 16.00-18.00 uur
  • Ontwikkelingspsycholoog, Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs, Ewald Vervaet
  • Onderwijspedagoog (Vrije Universiteit), Bert van Oers
  • Orthopedagoog, Sieneke Goorhuis
  • Lector 'Het jonge kind' bij iPabo Amsterdam, Annerieke Boland
  • Nascholer, Bea Pompert
  • Kinderfysiotherapeut, Hanneke Poot
  • Onderwijsinspectie, Arnold Jonk (hoofdinspecteur) en Hermine van Hemert (inspecteur primair onderwijs)
 6. 6

  Position paper

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data