Commissievergaderingen

Dinsdag 6 maart 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Committee on Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC), Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP) and Sub-Committee on Transition and Development (ESCTD)

Werkbezoek
Odessa, Ukraine (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance vragen aan de Regering (R: aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Planning algemeen overleggen dinsdag 6 maart

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance vragen aan de Algemene Rekenkamer (ARK: aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Openbaar gesprek met Europarlementariër Sophie In 't Veld over het EU-voorstel voor een Pan-Europees Pensioen Product (PEPP)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Zwerfafval en statiegeld (namens kinderen van de Stichting GoClean De Liemers en Recycling Netwerk)

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Extra procedurevergadering - is geannuleerd i.v.m. intrekken van de verzoeken

Procedurevergadering
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie 'hoe komt het dat al die cellen leeg staan' door FNV, CNV en afzonderlijke ondernemingsraden Dienst Justitiële Inrichting

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding LOB-agenda door JOB en MBO Raad

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Toelichting op het EU-besluitvormingstraject inzake herziening GLB (en MFK)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Toelichting op het EU-besluitvormingstraject inzake herziening GLB (en MFK) - Aanvangstijd gewijzigd, begint nu om 16.00 uur

Vergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

AIV-advies 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Zorgramingen

Technische briefing
Klompezaal

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

OVSE PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Oudkamer (besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Voortzetting vergadering beslispunten Definitief Ontwerp tijdelijke huisvesting B67 (bij 40% gereed)

Vergadering
(verplaatst)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

IPU - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Donkerkamer (besloten)
Algemeen overleg
Thorbeckezaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:45 - 18:45 uur

Voortzetting vergadering beslispunten Definitief Ontwerp tijdelijke huisvesting B67 (bij 40% gereed)

Vergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
Naar boven