Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 maart 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Heineken Nederland voor werkbezoek aan brouwerij in Zoeterwoude
3
Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”
4
Aanbod Rli voor toelichting op advies "Stroomvoorziening onder digitale spanning"
5
Verzoek SDR tot aanbieding rapport 'Roadmap 2050 Delta Regio' op 17 april 2018
7
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

Te behandelen:

22
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
26
Stafnotitie - Voorstel programma rondetafelgesprek over de uitrol van 5G in Nederland
27
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over Invest-NL
28
Aanbod van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een technische briefing te laten verzorgen over de financieringsregelingen voor bedrijven in Nederland.

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 
34
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om het aanvangstijdstip van de procedurevergadering te verplaatsen naar 16.30 uur (i.p.v. aanvangstijdstip 16.00 uur) vanwege regelmatige overlap met de plenaire agenda

Te behandelen:

35
Stafnotitie inschakeling parlementaire advocaat inzake recente stukken met betrekking tot de gaswinning in Groningen
36
Stafnotitie - Vaststelling jaarplanning 2018 commissie EZK