Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 maart 2018
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Heineken Nederland voor werkbezoek aan brouwerij in Zoeterwoude

 3. 3

  Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”

 4. 4

  Aanbod Rli voor toelichting op advies "Stroomvoorziening onder digitale spanning"

 5. 5

  Verzoek SDR tot aanbieding rapport 'Roadmap 2050 Delta Regio' op 17 april 2018

 6. 6

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het vierde kwartaal van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de brief aan AEDES over de wijziging van de Warmtewet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Actieagenda Beter Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie rijkscofinancieringsregeling EFRO 2007-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van reactie op brief inzake postbezorging op Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Impuls voor toegepast onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 23. 23

  Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO's) voor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbod van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een technische briefing te laten verzorgen over de financieringsregelingen voor bedrijven in Nederland.

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
   
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op vragen omtrent Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 februari 2018, over ThyssenKrupp en Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Conceptreacties op consultatie over EU-financiering op het gebied van investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen en de interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari - 2 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om het aanvangstijdstip van de procedurevergadering te verplaatsen naar 16.30 uur (i.p.v. aanvangstijdstip 16.00 uur) vanwege regelmatige overlap met de plenaire agenda

  Te behandelen:

  Loading data