Technische briefing

AIV-advies 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Technische briefing: "AIV-advies 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Deelnemers


Agendapunten

1
'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’.

Details

De Adviescommissie Internationale Aangelegenheden (AIV) bracht in juni 2017 een beleidsadvies uit aan het kabinet en de Staten-Generaal over de erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. In het advies worden aanbevelingen gedaan over het vergroten van institutionele responsiviteit in het kader van de Raad van Europa, de Europese Unie, de OVSE en de G20/OESO; maatschappelijke diplomatie; en het versterken van de capaciteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassades. In januari 2018 verscheen de kabinetsreactie. De AIV is door de commissie Europese Zaken verzocht een technische briefing te verzorgen, waarvoor ook de leden van de commissies Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid worden uitgenodigd.

De briefing zal verzorgd worden door AIV-leden prof.dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin en prof.mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren.
Dhr. Hirsch Ballin en mw. Cleiren zijn tevens respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de AIV-Commissie Mensenrechten dat het advies heeft voorbereid.
 
Leden wordt verzocht zich aan te melden via cie.eu@tweedekamer.nl.

 
 
2
Aanbieding voorkopie advies 'De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa' van AIV