Agendapunten

 1. Voortgang van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenantenbeleid

  Te behandelen:

 2. Schriftelijke informatie inzake het VN-verdrag over mensenrechten en bedrijfsleven

  Te behandelen:

 3. Reactie op verzoek commissie op het bericht “Onderzoek Misstanden in een Colombiaanse haven” uit de Groene Amsterdammer

  Te behandelen:

 4. Reactie op verzoek commissie inzake strafrechtelijke vervolging van Shell voor betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen door het Nigeriaanse leger

  Te behandelen:

 5. Reactie op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van 31 mei 2017

  Te behandelen:

 6. Werken aan Eerlijk Werk

  Te behandelen: