Maandag 1 februari

09:30 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en Energie (omgezet in een schriftelijk overleg)

Notaoverleg
09:30 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
09:30 - 13:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie - 35240

Notaoverleg
Oude zaal
10:15 - 12:45 uur

Financiën

Rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
13:30 - 18:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal
14:00 - 19:00 uur

Financiën

Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek van het lid Tielen (VVD) uitnodigen minister BZK Ollongren bij AO arbeidsmigratie

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek van de leden Van Weyenberg (D66) en Slootweg (CDA) om reactie inzake motie AOW-gat Surinamers

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Overleveringswet (35535)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 16:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel De Groot c.s. tot schrappen AO Verzamelonderwerpen a.s. donderdag

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen