Agendapunten

 1. 1

  Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)

 2. 2

  Reactie op de petitie van de Aortastichting m.b.t. AAA-screening

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijzigingen in de reguliere programma’s van neonatale screening en vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publieksvoorlichting bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Preventie longkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang 'Verder met vaccineren’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport RIVM onderzoek suikertaks

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 (Kamerstuk 32793-481)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Transgender Netwerk Nederland (TNN) over de deelname van transgender personen aan bevolkingsonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bevolkingsonderzoeken op Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Prioritering binnen doelgroep Nationaal Programma Grieppreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake petitie ‘Burgerinitiatief verlagen leeftijd bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar’, namens actiegroep ‘Red 1000 levens’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport Gezonde Schoollunch

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkeling nieuwe aanpak productverbetering en voedselkeuzelogo Nutri-Score

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek alcoholmarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie Gezondheidsraad advies 5G en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verminderen van het aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Digitale Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Deelname Rijksvaccinatieprogramma ten tijde van COVID-19, HPV-vaccinatie, Lareb en Waterpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeken middelengebruik mbo-hbo-studenten, houding ouders en jaarcijfers alcohol bij SEH’s

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Informatie over een aantal tabaksgerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Preventie gehoorschade door versterkte muziek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Preventie en gezonde leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang PrEP verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslavingszorg/Drugsbeleid

 31. 31

  THC-monitor 2018-2019 en drie cannabisrapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift brief aan PGMCG over thuisteelt cannabis voor medische doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift van het antwoord op de brief van Gemeente Zwartewaterland over problematiek medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de integrale aanpak van lachgas (Kamerstuk 24077-452)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsbrief drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Lachgas voorlichting en preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  THC-monitor 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Rookverbodinspecties NVWA

  Te behandelen:

  Loading data