Commissievergaderingen

Woensdag 22 mei 2024

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Sneller, Grinwis en Van der Lee om de minister van Financiën te vragen om een verschillenanalyse n.a.v. de CPB-doorrekening van het hoofdlijnenakkoord

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven (is verplaatst naar 29 mei 2024)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Ruimte voor Defensie (wordt uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Minister van Justitie Curaçao (geannuleerd i.v.m. debat over het eindverslag van de informateurs)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Eerstelijnszorg (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenair debat)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vestigingsklimaat in Nederland (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennismaking met de Raad voor de Rechtspraak (zal geen doorgang vinden)

Gesprek
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

DUO en Hoger onderwijs (verplaatst naar 12 juni 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[GEWIJZIGD VOORSTEL E-MAILPROCEDURE] Voorstel uitstellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel TK 36510 donderdag 23 mei 2024 14.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel uitstellen CD Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 23/5

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:15 uur

Plaatsvervangend inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2024 (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar 29 mei

Procedurevergadering
(verplaatst)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het Presidium tot wijziging van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Ambtelijke technische briefing over Passend onderwijs (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar donderdag 23 mei 2024)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei) - OMGEZET IN SO met inbreng 21 mei

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 13:45 - 14:45 uur

Algemene Rekenkamer inzake Verantwoordingsrapport bij de jaarverslagen Defensie

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks-PvdA) om het commissiedebat Zoönosen en dierziekten van 29/05 uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Delegatie van deelstaatparlement Noordrijn-Westfalen

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet inburgering 2021 i.v.m. het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Sociaal minimum Caribisch Nederland (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Strafrechtelijke onderwerpen (is verplaatst naar 18 juni 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Box 3 (Verplaatst naar 11 juni 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Belastingen in maatschappelijk perspectief (Verplaatst naar 4 juli 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek Wadden

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie - wordt verplaatst naar 13 juni 2024

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Technische briefing Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het onderzoek 'Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’ - tot nader order uitgesteld in verband met het plenaire debat over de formatie

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Leefbaarheid en veiligheid (verplaatst naar 13 juni 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:45 - 16:45 uur

Deelnemers Dienjaar

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Analyse monitor stapeling eigen bijdragen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 20:00 uur

Ruimtelijke Ordening (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Expertgroep Gezondheid IJmond over het rapport ‘Gezondheid Geborgd’

Technische briefing
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte - wordt verplaatst naar 25 juni 2024

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Country Director Save the Children Afghanistan, dhr. Arshad Malik (geannuleerd)

Gesprek
(verplaatst)