Commissievergaderingen

Maandag 25 maart 2024

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 148th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Geneva Switzerland

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - Vergadering 12 Plus Groep

Werkbezoek
Geneve (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Plenaire COSAC-Conferentie

Werkbezoek
Brussel

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - ASSOC

Werkbezoek
Parijs (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Corona

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Sociaal ontwikkelbedrijf Stroomopwaarts

Werkbezoek
Vlaardingen (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163) (verplaatst naar 27 mei 2024)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Commissiedebat
Thorbeckezaal