Commissievergaderingen

Maandag 18 maart 2024

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO en Europese Defensiesamenwerking

Werkbezoek
Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa- Committee on Equality and Non-Discrimination

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Notaoverleg Digitalisering (is verplaatst naar 22 april 2024)

Notaoverleg
(verplaatst)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 10:30 - 17:00 uur

IPC Taalunie - Plenair

Vergadering
Eerste Kamer (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Corona

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (TK 36396)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Teunissen om de minister van LNV te verzoeken om aanwezigheid bij WGO over Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Milieuraad op 25 maart 2024

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Rapport "Eenzaam gesloten"

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)