Inbreng schriftelijk overleg : Milieuraad op 25 maart 2024

De vergadering is geweest

18 maart 2024
16:00 uur
CONVOCATIE
omgezet in een schriftelijk overleg  

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad op 25 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Herziening Verordening Detergentia

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Milieuraad van 18 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Olger van Dijk en Veltman over de richtlijn bodemmonitoring (Kamerstuk 21501-08-922)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening gemeenschappelijk databestand chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag informele bijeenkomst van milieuministers d.d. 15 en 16 januari 2024 te Brussel, België

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordening en richtlijn herverdeling taken en bevorderen samenwerking EU-agentschappen aangaande chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data