Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)

De vergadering is geweest

18 maart 2024
14:00 uur
Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 25/26 maart dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 21 maart 2024.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 26 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling ‘Fur free Europe’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten (Kamerstuk 22112-3860)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Amendering van de Verordening Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  SCoPAFF-vergadering gewasbescherming maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data