Commissievergaderingen

Maandag 26 februari 2024

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

13e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO MC13)

Werkbezoek
Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Corona

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

Vergadering

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 op 26 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek Van der Plas (BBB) tav impactassessment over Natuurherstelwet

E-mailprocedure
(besloten)