Commissievergaderingen

Maandag 12 februari 2024

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) tot verplaatsen van het commissiedebat Verdienvermogen van Nederland naar donderdag 15 februari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

SPOED [E-MAILPROCEDURE]: verzoek omzetten CD RAZ 20 februari in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Petitieaanbieding rapport inzake afhandeling Woo-verzoeken 2023 door het Instituut Maatschappelijke Innovatie en de Open State Foundation

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep uitwerking motie Joseph (32043-632)

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) Oekraïne-faciliteit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:15 - 19:00 uur

Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal