E-mailprocedure : SPOED [E-MAILPROCEDURE]: verzoek omzetten CD RAZ 20 februari in SO

De vergadering is geweest

12 februari 2024
12:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Europese Zaken,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Emiel van Dijk (PVV-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 12 februari 2024 om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek middels een reply-all op dit bericht.
 
Zo spoedig mogelijk daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst daarvan. (*)
 
Indien dit verzoek wordt gesteund door een meerderheid, wordt de inbrengtermijn vastgesteld op dinsdag 13 februari a.s. om 14.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML

Griffier vaste commissie voor Europese Zaken
Lid van de Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    SPOED [E-MAILPROCEDURE]: verzoek omzetten CD RAZ 20 februari in SO

    Te behandelen:

    Loading data