E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) tot verplaatsen van het commissiedebat Verdienvermogen van Nederland naar donderdag 15 februari a.s.

De vergadering is geweest

12 februari 2024
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u het voorstel van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA), mede namens het lid Zeedijk (NSC) om het commissiedebat Verdienvermogen van Nederland gepland op a.s. woensdag 14 februari te verplaatsen naar donderdag 15 februari 2024.
 
Het commissiedebat zal dan plaatsvinden op donderdag 15 februari om 18.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 12 februari 2024 te 10.00 uur kenbaar te maken of u instemt met het voorstel (graag door middel van een ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst. *

Met vriendelijke groet,
Iris van Tilburg
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) tot verplaatsen van het commissiedebat Verdienvermogen van Nederland naar donderdag 15 februari a.s.

    Te behandelen:

    Loading data