Commissievergaderingen

Maandag 29 januari 2024

Digitale Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 16:00 uur

Interparlementaire Conferentie AI (28-29 januari Brussel)

Werkbezoek
Brussel

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

NAVO PA - Joint UNIC - PCNP Meeting

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Water

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek lid Ceder (ChristenUnie) om de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid op 1 februari 2024

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, b├Ęta, gamma en (technisch-)medische wetenschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:15 - 23:00 uur

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 17:15 - 23:00 uur

Personeel/Materieel

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal