Wetgevingsoverleg : Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

De vergadering is geweest

29 januari 2024
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vooraf opgegeven indicatieve spreektijd per fractie totaal
 (inclusief tweede termijn)


PVV 30
GroenLinks-PvdA 20
VVD 15

NSC 30
D66 15

BBB 15
SP 10

ChristenUnie 8
SGP 10


--------------------------------
Totaal 153 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • J. van den Hil (VVD)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voortgang wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Onderzoek Iv3 Jeugd & Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsbrief Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data