Commissievergaderingen

Dinsdag 17 oktober 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang accreditatiekader NVAO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitie 'Stop belastingverhoging op 100% puur groente- en fruitsappen'

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieden petitie 'Hoogwaardige recycling' door Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en Verpakkingsmaterialen.

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitieaanbieding door de Nederlandse Brouwers, namens CRAFT met betrekking tot accijnsverhoging op alcohol

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie door IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden (geannuleerd op verzoek van de initiatiefnemers)

Petitie
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Petitie m.b.t. Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brieven inzake ABN AMRO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek tot verplaatsen commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik (26 oktober 2023) tot na 22 november 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel CIDI voor een bijeenkomst over de huidige situatie in Israël d.d. 24 oktober

E-mailprocedure
(besloten)