E-mailprocedure : Voorstel CIDI voor een bijeenkomst over de huidige situatie in Israël d.d. 24 oktober

De vergadering is geweest

17 oktober 2023
14:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Onderstaand treft u een voorstel van het CIDI voor een bijeenkomst op dinsdag 24 oktober a.s. om 9.30 uur over de huidige situatie in Israël.
 
U wordt verzocht om uiterlijk dinsdag 17 oktober a.s. om 14.00 uur aan te geven of u kunt instemmen met het voorstel. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel CIDI voor een bijeenkomst over de huidige situatie in Israël d.d. 24 oktober