Commissievergaderingen

Maandag 16 oktober 2023

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 15th October 2023 parliamentary elections in Poland

Werkbezoek
Polen (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:30 uur

Groningen

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om een petitieaanbieding over de situatie in Israël en Gaza op dinsdag 17 oktober

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Genodigden + datum gesprek bedrijfsleven over gewijzigde initiatiefwet IMVO

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Omtzigt om toe te voegen aan de plenaire agenda van volgende week - invoeren termijn (in)formateur(s)

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Temmink (SP) voor een feitelijke vragenronde over het feitenonderzoek

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Gesprek Algemene Rekenkamer en voorbereidingsgroep benoemingsprocedure Algemene Rekenkamer

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (23/24 oktober)

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 23:00 uur

Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen...

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal