Wetgevingsoverleg : Groningen

De vergadering is geweest

16 oktober 2023
10:00 - 15:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De indicatieve spreektijd per fractie in eerste termijn is 6 minuten.
Ten aanzien van de sprekersvolgorde wordt de begrotingsvolgorde gehanteerd.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • F. Boulakjar (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • N. Drost (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsartikel 5: Een veilig Groningen met perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beëindiging gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake tijdvakken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken gaswinning Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gestuite voorhangprocedure Waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Van schadeaanvraag naar daadwerkelijk schadeherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Subsidieregeling Rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang taskforces en jaarverslag Interventieteam Vastgelopen Situaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Alternatieven voor isoleren in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eindadvies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ van de commissie verschillen gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data